Mgr. Jana Tomšíková

Mgr. Jana Tomšíková (nar. 10. 5. 1969 ve Stodě), učitelka na prvním stupni v Plzni, zakladatelka webových stránek s učebními pomůckami prvnistupen.cz, členka výboru TJ Sokol Červený Hrádek, zakladatelka a organizátorka příměstských táborů v ČH, organizátorka rozmanitých sportovních a společenských aktivit, zejména pak pro ženy a děti. Žije v Červeném Hrádku, je vdaná a má dospělou dceru Antonii.

Členka České pirátské strany a v říjnu 2018 byla zvolena do zastupitelstva MO Plzeň 4, je členka školské a vzdělávací komise v Plzni.

Vyrůstala v Milevu nedaleko Kladrub. Život v malé obci formoval do budoucna její osobní postoj a snahu být užitečnou a platnou lidem ve svém okolí, nebýt lhostejnou k tomu, co se kolem ní děje. Po absolvování tachovského gymnázia se stavebním zaměřením byla přijata na Pedagogickou fakultu ZČU, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, již úspěšně zakončila. Nastoupila jako učitelka v Černošíně, následně pak ve Stříbře. Po přesídlení do Červeného Hrádku nastoupila v roce 2005 do Nakladatelství Fraus, s. r. o., jako redaktorka učebnic ZŠ se zaměřením na matematiku, kromě jiného kupříkladu redigovala řadu učebnic matematiky prof. Hejného a řadu Matematika se Čtyřlístkem. V nakladatelství působila 12 let do června roku 2017, poté nastoupila na Církevní ZŠ a SŠ v Plzni. V současné době externě spolupracuje s nakladatelstvím Albatros jako koordinátorka projektu pro 1. st. ZŠ (Slabikář se Čtyřlístkem…). Publikovala cestopis na pokračování, pravidelně přispívá články do deníků, v nichž informuje o dění v TJ Sokol ČH a v obci Červený Hrádek. Ve volném čase ráda sportuje a cestuje, nejraději s batohem na zádech po zemích tropických oblastí. Za cíl si klade:

  • Pomáhat lidem, aby získali pevné životní jistoty a měli chuť podílet se na zvelebování obce, v níž žijí.
  • Zasadit se o to, aby se problémy řešily včas a neodkládaly se!
tomsikova1

Pirátská strana


Lidé

Bc. Jan Hutter
Bc. Jan Hutter ZASTUPITEL PLZEŇ 4, ČLEN MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ PLZEŇ
Mgr. Libor Schröpfer
Mgr. Libor Schröpfer STAROSTA MĚSTA HOLÝŠOV
Poznejte celý náš tým